111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Dhamma Talks

 Dhamma Talk by Phra Athikan Somsak Sorado #1

 Dhamma Talk by Phra Athikan Somsak Sorado #2

 Dhamma Talk by Phra Athikan Somsak Sorado #3

 Dhamma Talk by Phra Athikan Somsak Sorado #4